Nederlandstalige info NT2 en coaching anderstaligen

Integratie door NT2 maatwerk

Integratie van mensen in een werkomgeving door probleemloos taalkundig functioneren is volgens LTC/Language Training Centre het doel van professionele NT2-training.

Sedert ’83

LTC levert sedert 1983 maatwerktrainingen aan de taalmarkt en stelt daarbij leerdoelen van individuele cursisten centraal. Dat de taalmarkt dit afgestemde maatwerk waardeert, blijkt uit het aantal opdrachtgevers dat meer dan vijfhonderd bedraagt. LTC realiseert trajecten voor bedrijfsleven, overheid (inclusief diverse gemeentes), universiteiten en particulieren.

Structuur van trainingen

Op basis van intakeprocedures structureert LTC/Language Training Centre taaltrainingen naar niveau en behoefte. Intakeprocedures zijn kosteloos en maken duidelijk welke doelen zullen worden nagestreefd bij de ontwikkeling van de cursist en welke investeringen dit met zich mee brengt.

Niveaus

LTC werkt met vier basisniveaus:

Beginners 1 (CEF 0-A1);
Beginners 2 (CEF A1-A2);
Gevorderden 1 (CEF B1-B2);
Gevorderden 2 (CEF C1-C2).

Op deze standaardniveaus behandelt LTC/Language Training Centre grammaticale en idiomatische thema’s uit geselecteerde methoden en gedidactiseerd materiaal over specifieke onderwerpen uit het (toekomstige) werkveld van de cursist. Vanzelfsprekend wordt tijdens de trainingen ruimschoots aandacht besteed aan cultuur en integratie.
Voor cursisten wier kennis en vaardigheden die van de basisniveaus overstijgen, worden volledige maatwerkprogramma’s samengesteld.

Didactische werkvormen

Op alle niveaus hanteert LTC/Language Training Centre afwisselende en motiverende didactische werkvormen. Het gebruik van AV-middelen en CD-Rom behoort sinds jaar en dag tot de dagelijkse praktijk. E-learning, ook on line via het internet is vanzelfsprekend beschikbaar.
Voor alle trainingen geldt echter dat persoonlijke begeleiding van de cursist(en) voorop staat.

Intensief of extensief

LTC/Language Training Centre adviseert voor realisatie van doelstellingen op korte termijn intensieve trainingsmodules van één of meerdere weken. Het leerproces van de contacturen wordt ondersteund door zelfstudietaken.

Voor extensieve trainingen is een breed pallet roosterstructuren beschikbaar waaruit in overleg de beste keuze wordt gemaakt.

Privéles of groepsles

Kiezen voor lessen privé of in groepsverband is afhankelijk van het gegeven of behoefte en niveau van cursisten overeenkomen.
LTC-groepen bestaan, om didactische redenen, uit maximaal acht personen. Daarbij geldt het uitgangspunt dat cursisten worden aangemeld door één en dezelfde organisatie.

Regelmatige voortgangsrapportages

Als opdrachtgever hebt u het recht goed geïnformeerd te zijn over de voortgang van de training. Daarom ontvangt u van LTC per lestraject van 30 uur tweemaal een uitgebreid evaluatierapport.
Hierin zijn zaken als doel van de training, behandelde stof, aanwezigheid van de cursist(en), inzet, vorderingen, testresultaten en een advies opgenomen.
Ook kan de voortgang van de training altijd persoonlijk worden besproken met de opdrachtgever of consulent en met de cursist. Aan deze voortgangsrapportages en extra evaluatiegesprekken zijn geen kosten verbonden.
Verder worden alle trajecten nauwlettend gevolgd door middel van een logboek, dat altijd kan worden ingezien.

Bij LTC, in company of elders

Taaltrainingen worden verzorgd intern bij LTC/Language Training Centre, in company bij de opdrachtgever of op een externe locatie.

Uitgesproken kwaliteit

Opdrachtgevers van LTC/Language Training Centre spreken zich periodiek uit over de kwaliteit van geleverde taalproducten door participatie aan een breed opgezet klanttevredenheidsonderzoek van →CEDEO, hèt instituut in Nederland voor erkenning van bedrijfsopleidingen op maat.