De aanpak van LTC

Wat te doen als u bent geïnteresseerd in een zakelijke taaltraining?

1.
U neemt contact op met LTC via ons aanvraagformulier , via info@ltc.nl of gewoon, via de telefoon op 024-3237349.

2.
U ontvangt binnen 48 uur via de reguliere post, per e-mail of telefonisch de door u aangevraagde informatie.

3.
Indien u nog vragen heeft, nader kennis wil maken of wanneer u een afspraak wilt maken voor een intakegesprek, neemt u weer contact op met LTC via email of telefoon.

Stel u vraagt een intakegesprek aan, wat zijn dan de vervolgstappen?

4.
We maken eerst met de kandidaat of kandidaten een afspraak voor een intakegesprek. Dit is geheel vrijblijvend en kosteloos en kan plaatsvinden bij LTC of op een door u aangegeven locatie. Indien de reistijd vanaf LTC tot uw locatie meer dan 1 uur enkele reis bedraagt, kan besloten worden om dit intakegesprek via Skype of per telefoon te laten plaatsvinden. De intake bestaat uit een individueel gesprek van circa 20 minuten met de kandidaat/kandidaten in de doeltaal waarin men geïnteresseerd is. Tijdens dit gesprek wordt zowel de taalvaardigheid als de taalbehoefte geïnventariseerd. Daarnaast vragen we de kandidaat om een schriftelijke test te maken, tenzij hij of zij geen voorkennis heeft van de doeltaal. De schriftelijke test duurt ongeveer 1 uur.

5.
Op basis van de intake ontvangt u binnen 10 dagen van ons een programmavoorstel en een offerte waarin zijn opgenomen:

NAW-gegevens en achtergrond van de kandidaat
voorkennis van de doeltaal (mondeling en schriftelijk), uitgedrukt in CEF/ERK-niveau
taalbehoefte
leerstijl
gewenste vorm van de training (intensief, wekelijkse lessen, in-company, bij LTC)
beschikbaarheid / beperkingen van de kandidaat voor het volgen van de training
offerte, inclusief lesmaterialen, eventuele reiskosten etc.

6.
U reageert op de uitgebrachte offerte. Indien u deze goedkeurt, krijgt u vervolgens:

7.
Een voorstel voor een cursusrooster, rekening houdend met de beschikbaarheid van de kandidaat/kandidaten. Dit voorstel wordt naar de cursist/contactpersoon gestuurd.

8.
Na goedkeuring van deze planning ontvangt u in tweevoud een opdrachtbevestiging. Een exemplaar daarvan stuurt u voor aanvang van de training getekend retour.

9.
De cursist ontvangt via e-mail een uitnodiging voor een eerste les. LTC zorgt ervoor dat alle lesmaterialen op de eerste les klaarliggen.

10.
Halverwege de training volgt een eerste evaluatiemoment. U ontvangt een evaluatierapport dat opgesteld is door de trainer. Daarin worden presentie, behandelde stof, vorderingen en tussentijdse toetsresultaten vermeld. De tussentijdse evaluatie biedt de mogelijkheid om de training aan te passen, indien daar om wat voor reden behoefte aan is.

11.
Aan het einde van de training volgt een afsluitende evaluatie. U ontvangt wederom een evaluatierapport met de behandelde stof, vorderingen, behaalde toetsresultaten en een advies plus het evaluatieformulier dat door de cursist is ingevuld. Desgewenst bespreken wij de evaluatierapporten persoonlijk met u.

12.
Indien de cursus met voldoende testresultaat wordt afgesloten en de deelnemer aan minimaal 80% van de lessen heeft deelgenomen, ontvangt hij/zij een instituutscertificaat met vermelding van het behaalde CEF/ERK-niveau.