Nederlands voor anderstalige professionals (NT2)

Doelgroep

Anderstalige professionals die behalve hun moedertaal ook één van de talen Engels, Frans, Duits, Spaans of Italiaans spreken.

Aanvangsniveau

ERK-niveau A0

Doelniveau

ERK-niveau A1/A2

Cursusdoelstellingen Nederlands voor anderstalige professionals

Een kennismaking met de basisvaardigheden Nederlands en de Nederlandse cultuur, waarbij de nadruk ligt op spreek- en luistervaardigheid.

Samenstelling groep

Privélessen of groepslessen met max. 8 deelnemers per groep.

Duur van de training

30 uur of 1 intensieve week (5 lesdagen)

Inhoud basistraining

Relevante uitspraakoefeningen
Zichzelf en anderen voorstellen
Informatie geven over herkomst
Kloktijden, getallen en cijfers
Voorkeur uitdrukken
Omschrijven werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Een voorstel doen/aannemen/afwijzen
Gebruik van de diverse werkwoordstijden en inzicht in de zinsbouw
Culturele aspecten.

Speciale maatwerkprogramma’s

LTC stemt de trainingen af op het werkterrein van de cursist. Zo heeft LTC speciale intensieve trainingprogramma’s NT2 ontwikkeld voor ingenieurs, psychiaters, managers en andere specifieke beroepsbeoefenaars. In deze trainingen wordt extra veel aandacht besteed aan vakjargon en wordt de taal in specifieke beroepssituaties getraind.

Aanpak

Voorafgaand aan de training Nederlands vindt een intakegesprek plaats waarin we de doelstelling van de training bespreken. Indien de cursist voorkennis heeft van de taal vindt er ook een taaltest plaats. Op basis van deze resultaten zullen we samen met u het aanvangsniveau en het programma van de zakelijke taaltraining Nederlands bepalen.

Werkvormen

Privé- of groepslessen, wat u wilt. Ons accent ligt op een persoonlijke en praktische aanpak.

We maken samen met u een keuze uit de diverse werkvormen en studiematerialen. Dit kan variëren van directe instructie tot coöperatief leren. Soms kiezen we voor een online werkvorm. Bij voorkeur behandelen we werk- en branchegerelateerd materiaal dat door de opdrachtgever/kandidaat wordt aangeleverd.

Trainers

Bevoegde en ervaren trainers Nederlands met een zakelijke achtergrond en bekend met sectorspecifiek jargon.

Duur van de training

Afhankelijk van het aanvangsniveau duurt de basistraining 30 tot 90 lesuren (1 tot 3 weken).

Mogelijke vervolgtrainingen

Als voorbereiding op het NT2 Staatsexamen Programma I of II (CEF-niveau B1 of B2) biedt LTC diverse vervolgtrainingen aan.