Workshops cultuurtraining

Behalve taaltrainingen en vertalingen verzorgt LTC ook compacte workshops van twee of drie dagdelen waarin u inzicht krijgt in verschillen die er tussen bepaalde culturen bestaan.

In uw eigen organisatie heeft u misschien wel eens kunnen ervaren dat deze cultuurverschillen tot miscommunicatie of zelfs wederzijds onbegrip hebben geleid. Als het misverstand uit de wereld is geholpen, heeft dat in ieder geval veel tijd, energie en waarschijnlijk ook nog geld gekost.
Dit wilt u in de toekomst voorkomen. LTC kan u daarbij helpen.

Cultuurworkshops Amerika, Engeland, Duitsland of Rusland * 

Aan de inwoners van bepaalde landen worden terecht of ten onrechte collectieve eigenschappen toegeschreven: er wordt bijvoorbeeld gesproken over typisch “Amerikaans”, “typisch Duits”, en typisch “Nederlands” gedrag.

Tijdens de cultuurworkshops bespreken we hoe deze culturele verschillen te verklaren zijn en hoe we ermee omgaan in de dagelijkse werkpraktijk.

LTC_Nijmegen_Taalintechniek_4Sociale programmering

Ieder individu draagt patronen in zich van denken, voelen en potentieel handelen die in de loop van haar of zijn leven zijn aangeleerd.
De bronnen van onze sociale programmering bevinden zich in de sociale omgeving waarin we zijn opgegroeid en onze levenservaring hebben opgedaan. Dit verschilt natuurlijk per individu.

Naast individuele verschillen zijn er echter ook een aantal collectieve waarden die op een grotere groep mensen van toepassing zijn. Vaak worden deze gemeenschappelijke waarden gekoppeld aan een bepaalde ‘landscultuur’.

Cultuurverschillen

Cultuur is aangeleerd en niet aangeboren. Culturele verschillen manifesteren zich op verschillende manieren. De kern van de cultuur wordt gevormd door de waarden.
Omdat veel waarden in de vroege jeugd zijn verworven, blijven ze onbewust en daardoor ook onbespreekbaar. Voor buitenstaanders zijn ze niet direct zichtbaar. Ze kunnen alleen worden afgeleid uit de manier waarop mensen onder allerlei omstandigheden handelen.

Wederzijds begrip en respect

Heeft u ook het gevoel dat veel van de communicatieverschillen met uw buitenlandse collega’s terug te leiden zijn tot culturele verschillen?

Zou u ook graag zien dat u of uw collega’s meer inzicht krijgen in de waarden en normen die aan deze andere cultuur ten grondslag ligt, zodat er in uw organisatie meer wederzijds begrip en respect ontstaat?

In de diverse cultuurtrainingen die LTC aanbiedt, wordt aandacht besteed aan:

brugDefiniëring van de landscultuur volgens Geert Hofstede met aandacht voor de verschillen met de Nederlandse cultuur
Formele versus informele situaties
Omgangsvormen (o.a. manier van aanspreken, dresscode)
Hiërarchie
Gespreksonderwerpen, de do’s en don’ts
Telefoonconventies
Vergaderconventies
Onderhandelen
Grammaticale “pitfalls” in de vreemde taal.

 

De aangeboden theorie wordt in de vorm van diverse rollenspellen en behandeling van casussen verduidelijkt.

Vanzelfsprekend ontvangt u de nodige literatuur zodat u de behandelde stof ook na de workshop nog eens rustig kunt doornemen.

 

* Op verzoek verzorgen we graag een workshop over een andere cultuur.