Nederlands voor expats (NT2)

Welcome expat to the Netherlands!

Did you come to the Netherlands for work and do you want to learn to communicatie in Dutch? Would you like to find your way in the Netherlands? We are here to help you and your family settle in at work by teaching you to communicate effortlessly in Dutch.

We are specialized in training Dutch for expats, foreign entrepreneurs and professionals who plan to live and work in the Netherlands for some years.


LTC Nijmegen heet expats en anderstaligen van harte welkom in Nederland.

Zoekt u een cursus Nederlands voor expats, een cursus Nederlands voor uw anderstalige collega’s?
Vindt u het belangrijk dat deze cursus is afgestemd op hun specifieke (beroeps)situatie?
Bent u op zoek naar een flexibel programma waarbij we rekening houden met de werkdruk en de agenda van uw buitenlandse collega?

Taaltrainingen Nederlands op maat

LTC Nijmegen verzorgt al meer dan 25 jaar professionele taaltrainingen Nederlands op maat.

Wij hebben een uitgebreid NT2 (Nederlands als tweede taal)  trainingsaanbod: van ERK-niveau A0 (absolute beginner) tot ERK-niveau C2 ( vergevorderd).

Doelgroep taaltraining Nederlands

Zowel de inburgeraar, de beginner als de vergevorderde cursist is bij LTC aan het juiste adres voor een NT2-training op maat.

Heeft u medewerkers in dienst voor wie Nederlands niet de moedertaal is?  Neem contact met ons op, we denken graag met u mee hoe we ervoor kunnen zorgen dat uw buitenlandse collega’s de Nederlandse taal zo snel mogelijk begrijpen en beheersen.

Wij vinden het vanzelfsprekend dat we tijdens de taaltraining ook aandacht besteden aan de Nederlandse cultuur en de praktijk van alledag.

Ook voor de inburgeringscursus kunt u bij LTC terecht.

Niveau van de taaltraining

Om te garanderen dat de training op het juiste niveau aanvangt en qua inhoud aan uw wensen voldoet, wordt standaard een individueel gesprek gevoerd en een intaketoets voorgelegd. Hierna volgt een uitgebreide rapportage inclusief offerte.

Helderheid vooraf is wat LTC betreft een vereiste.

De training kan zowel in-company als in-house bij LTC gevolgd worden.

Een intake bij LTC is altijd kosteloos en zonder verdere verplichtingen.

Extra informatie:

Nederlandstalige info NT2 en coaching voor anderstaligen

Engelstalige info NT2 en coaching (English)

Basistraining Nederlands voor anderstalige professionals