Russisch basis

Doelgroep training zakelijk Russisch (de basis)

Deze basiscursus Russisch is een mooie opstap als u zaken doet – of gaat doen- met Rusland.
De taaltraining Russisch (basis) wordt op maat gemaakt om te voldoen aan uw specifieke taalwens. We vergeten natuurlijk de vaktaal en zakelijke omgangsvormen niet. Aan het eind van de training kunt u eenvoudige zinnen begrijpen en hier adequaat op reageren.

Cursusdoelstellingen

  • Het uitbreiden van relevant zakelijk vocabulaire (zowel passief als actief)
  • Het ontwikkelen van een basis spreek-, luister- en/of leesvaardigheid in het zakelijk Russisch
  • Bekend raken met gepaste omgangsvormen in relatie tot (zakelijke) contacten met Russen.

Inhoud van zakelijk Russisch

Voorstellen
Groeten
Alfabet en getallen
Stellen van eenvoudige vragen
Verstrekken en begrijpen van persoonlijke informatie
Alledaagse zakelijke situaties
Begrijpen van eenvoudige teksten
Woordenschat en grammatica voor zakelijk gebruik

Aanpak

Voorafgaand aan de training zakelijk Russisch vindt een intakegesprek plaats waarin we de doelstelling van de training bespreken. Tijdens de intake legt de cursist een taaltest af, op basis van deze resultaten zullen we samen met u het aanvangsniveau en het programma van de zakelijke taaltraining Russisch bepalen.

Werkvormen

Privé- of groepslessen, wat u wilt. Ons accent ligt op een persoonlijke en praktische aanpak.

We maken samen met u een keuze uit de diverse werkvormen en studiematerialen. Dit kan variëren van directe instructie tot coöperatief leren. Soms kiezen we voor een online werkvorm. Bij voorkeur behandelen we werk- en branchegerelateerd materiaal dat door de opdrachtgever/kandidaat wordt aangeleverd.

Trainers

Bevoegde en ervaren trainers Russisch met een zakelijke of bedrijfskundige achtergrond.

We attenderen u ook graag ook op onze   →Workshop Russische cultuur