Zakelijk Engels ( Business English)

Doelgroep

Een ieder die vanuit zijn functie zakelijke contacten onderhoudt met Engelstaligen en de basis van de Engelse taal beheerst.

Cursusdoelstellingen taaltraining zakelijk Engels (Business English)

  • Het uitbreiden van relevant formeel vocabulaire (zowel passief als actief)
  • Het verbeteren van schrijf-, spreek- en/of leesvaardigheid in een zakelijke Engelstalige context
  • Het verwerven van correcte omgangsvormen in contacten met Engels- of Amerikaanssprekenden

Inhoud

Afhankelijk van de taalbehoefte kan een keuze gemaakt worden uit de volgende modules:

Module Het schrijven van zakelijke e-mails
Module Telefoneren in het Engels
Module Social Graces
Module Salarisadministratie
Module Lezen en interpreteren van contracten
Module Zakelijke correspondentie
Module Opstellen van notulen
Module Technical report writing (op basis van materiaal dat door de cursisten voorafgaand aan de training is ingeleverd)
Module Kort en bondig formuleren
Module Onderhandelen
Module Veel gemaakte fouten door interferentie van het Nederlands

Aanpak taaltraining Business English

Voorafgaand aan de training zakelijk Engels vindt een intakegesprek plaats waarin we de doelstelling van de training bespreken. Tijdens de intake legt de cursist een taaltest af, op basis van deze resultaten zullen we samen met u het aanvangsniveau en het programma van de zakelijke taaltraining Engels bepalen.

Op basis van een individuele intake waarbij taalbehoefte en startniveau worden vastgesteld, wordt een definitief trainingsprogramma opgesteld. Dit kan zowel modulair (zie ‘inhoud’) als specifiek van opzet zijn.

Werkvormen

Privé- of groepslessen, wat u wilt. Ons accent ligt op een persoonlijke en praktische aanpak.

We maken samen met u een keuze uit de diverse werkvormen en studiematerialen. Dit kan variëren van directe instructie tot coöperatief leren. Soms kiezen we voor een online werkvorm. Bij voorkeur behandelen we werk- en branchegerelateerd materiaal dat door de opdrachtgever/kandidaat wordt aangeleverd.

Trainers

Bevoegde en ervaren trainers Engels met een zakelijke of bedrijfskundige achtergrond.