Training conversatie Engels (business conversation)

Doelgroep

Een training voor iedereen die zakelijke contacten onderhoudt met Engelssprekenden en de basis van de Engelse taal beheerst.

Cursusdoelstellingen Business English conversation

Het wegnemen van een eventuele spreekangst en het vertrouwd raken met het communiceren in het Engels, afgestemd op de taalbehoefte van de cursist

Het uitbreiden van relevant vocabulaire (zowel passief als actief) in zakelijke context

Het verwerven van kennis omtrent gebruiken en cultuur in Engelssprekende landen waar men zakelijke betrekkingen mee heeft

Het begrijpen van de verschillen tussen Amerikaans en Engels.

Inhoud

Afhankelijk van de taalbehoefte kan een keuze worden gemaakt uit de volgende modules:

Module Algemene conversatie
Module Onderhandelen (verkoopgesprekken)
Module Wervings- en selectiegesprekken
Module Vergaderen en voorzitten
Module Discussiëren over politieke/economische kwesties
Module Discussiëren over maatschappelijk actuele onderwerpen
Module Discussiëren over branche of beroepsspecifieke onderwerpen (inbreng beroepsspecifiek materiaal van cursisten wordt gestimuleerd)
Module Voorbereiden van de eigen presentatie in de vreemde taal
Module Het rondleiden van bezoekers op de eigen werkplek (deze training kan alleen in-company bij de opdrachtgever worden verzorgd)
Module Opfriscursus grammatica in zakelijke context
Module Zakelijke telefoongesprekken in de vreemde taal
Module Taal en techniek (afgestemd op bedrijfstak)

Aanpak

Voorafgaand aan de training conversatie Engels vindt een intakegesprek plaats waarin we de doelstelling van de training bespreken. Tijdens de intake legt de cursist een taaltest af, op basis van deze resultaten zullen we samen met u het aanvangsniveau en het programma van de conversatiecursus Engels bepalen.

Werkvormen

Privé- of groepslessen, wat u wilt. Ons accent ligt op een persoonlijke en praktische aanpask.

We maken samen met u een keuze uit de diverse werkvormen en studiematerialen. Dit kan varieren van directe instructie tot coöperatief leren. Soms kiezen we voor een online werkvorm. Bij voorkeur behandelen we werk- en branchegerelateerd materiaal dat door de opdrachtgever/kandidaat wordt aangeleverd.

Trainers

Bevoegde en ervaren trainers Engels met een zakelijke of bedrijfskundige achtergrond.