Opfriscursus spelling en Nederlandse grammatica (workshop)

‘Van nieuwe spelling en updaten moet u immers alles weten’……..

De spelling van de Nederlandse taal wordt geregeld aangepast.
Inspelend op deze veranderingen bieden wij u de mogelijkheid een compacte Opfriscursus Spelling en Nederlandse grammatica te volgen.

Doelgroep van de opfriscursus Spelling en Nederlandse grammatica

Diegenen die hun spelvaardigheid van de Nederlandse taal willen actualiseren en verbeteren. Deze opfriscursus is bedoeld voor iedereen die de grammatica van de Nederlandse taal wil opfrissen en op de hoogte wil zijn van de laatste spellingsregels.

Groepsgrootte

Individuele workshop of groepsworkshops met max. 8 deelnemers per groep.

Wat kunt u verwachten?

In deze 6 uur durende workshop leert u de grammatica en meest recente spellingsregels van de Nederlandse taal correct toe te passen. De aangeboden theorie wordt direct vertaald naar een praktijkgericht oefenprogramma. Om misverstanden te voorkomen: de workshop volgt de spelling van het Groene Boekje.

Inhoud

Opvallende veranderingen in de spellingregels

gebruik tussen-n of tussen-s (ideeënbus – stationsplein)
liggend streepje en bastaardwoorden
het wel of niet aaneenschrijven van woorden (officemanager of office manager?)
voor- en achtervoegsels
 gebruik van hoofdletters en leestekens (de premier of de Premier / controle of contrôle?gebruik van de dubbele punt en de puntkomma)
gebruik van het trema (client of cliënt? / kopieën of kopiën?)
afkortingen (Drs. of drs.? / HBO of hbo of h.b.o.? / BV of B.V. ?)
woorden van vreemde herkomst (locaal of lokaal? / electriciteit of elektriciteit?)

Veel voorkomende struikelblokken:

de d’s en t’s bij de werkwoordsvormen
Engelse werkwoorden in de Nederlandse taal (geleast of geleased / updaten)
gebruik van hun/hen/ze

Informatie over praktische naslagwerken

Lesmateriaal

Het lesmateriaal bestaat uit een door LTC ontwikkelde cursusmap waarin de diverse onderwerpen rond spelling en grammatica helder en beknopt zijn weergegeven. Bovendien bevat de cursusmap veel extra oefenmateriaal waardoor u het geleerde meteen in praktijk kunt brengen. Schrijfwaren zijn vanzelfsprekend inbegrepen.
Daarnaast ontvangt u het groene boekje (inclusief CD-rom).

In-company of in-house bij LTC

De keuze is aan u. De workshop kan bij LTC Nijmegen in-house verzorgd worden. Natuurlijk kunnen we ook naar u toekomen om deze workshop in-company te geven.

Duur van de workshop spelling en Nederlandse grammatica

De workshop duurt een hele dag (6 uur) of kan verdeeld worden over twee dagdelen van elk 3 uur. De lesdag of lesdagen worden in overleg met u of de opdrachtgever vastgesteld.

Kosten van de workshop

€ 350,00 excl. BTW per persoon, inclusief lesmaterialen, schrijfwaren, koffie, thee en een eenvoudige broodjeslunch.

Interesse of een vraag? Neem contact met ons op. U kunt ons ook bellen: 024 323 7349.