Zakelijk Frans (Français professionnel)

Doelgroep taaltraining zakelijk Frans

Een training voor iedereen die zakelijke contacten onderhoudt met Franssprekenden en de basis van de Franse taal beheerst.

Cursusdoelstellingen

  • Het uitbreiden van relevant algemeen en zakelijk vocabulaire (zowel passief als actief)
  • Het verwerven van een betere schrijf-, spreek-, luister- en/of leesvaardigheid in het zakelijk Frans
  • Bekend raken met gepaste omgangsvormen in relatie tot (zakelijke) contacten met Franstaligen

Inhoud van de taalcursus zakelijk Frans

Afhankelijk van de taalbehoefte kan  een keuze worden gemaakt uit de volgende modules:

Module  Het schrijven van zakelijke correspondentie
Module  Zakelijke conversaties
Module  Telefoneren in het Frans

Aanpak

Voorafgaand aan de training zakelijk Frans vindt een intakegesprek plaats waarin we de doelstelling van de training bespreken. Tijdens de intake legt de cursist een taaltest af, op basis van deze resultaten zullen we samen met u het aanvangsniveau en het programma van de zakelijke taaltraining Frans bepalen.

Op basis van een individuele intake waarbij taalbehoefte en startniveau worden vastgesteld, wordt een definitief trainingsprogramma opgesteld. Dit kan zowel modulair (zie ‘inhoud’) als specifiek van opzet zijn.

Werkvormen

Privé- of groepslessen, wat u wilt. Ons accent ligt op een persoonlijke en praktische aanpak.

We maken samen met u een keuze uit de diverse werkvormen en studiematerialen. Dit kan variëren van directe instructie tot coöperatief leren. Soms kiezen we voor een online werkvorm. Bij voorkeur behandelen we werk- en branchegerelateerd materiaal dat door de opdrachtgever/kandidaat wordt aangeleverd.

Trainers

Bevoegde en ervaren trainers Frans met een zakelijke of bedrijfskundige achtergrond.