Training schriftelijk rapporteren en notuleren in het Nederlands

Doelgroep

Medewerkers van alle afdelingen binnen de organisatie die in het kader van hun functie geregeld moeten rapporteren en/of notuleren in het Nederlands (groepslessen met max. 8 cursisten of privéles).

Cursusdoelstellingen

Het opfrissen van de essentiële grammaticaregels en het verbeteren van de (specifieke) schrijfvaardigheid in het Nederlands.

Duur van de training Schriftelijk rapporteren en notuleren

Afhankelijk van aanvangsniveau en doelstelling 15 tot 30 uur.

Inhoud

Op basis van de taalbehoefte van de cursist(en) worden de volgende modules aangeboden of kan hieruit een keuze worden gemaakt:

Schrijfstrategieën
Tekstopbouw en structureren van tekst
Teksten voor specifieke doelen schrijven (o.a. notulen, haalbaarheidsstudies, offertes, voortgangsrapporten, procedures)
Brieven en e-mails schrijven
Formuleren en overtuigend schrijven
Spellingsproblemen.

Aanpak

Voorafgaand aan de training vindt een intakegesprek plaats waarin we de doelstelling van de training bespreken. Tijdens de intake legt de cursist een taaltest af. Op basis van deze resultaten zullen we samen met u het aanvangsniveau en het programma van de taaltraining Nederlands bepalen.

Werkvormen

Privé- of groepslessen, wat u wilt. Ons accent ligt op een persoonlijke en praktische aanpak.

We maken samen met u een keuze uit de diverse werkvormen en studiematerialen. Dit kan variëren van directe instructie tot coöperatief leren. Soms kiezen we voor een online werkvorm. Bij voorkeur behandelen we werk- en branchegerelateerd materiaal dat door de opdrachtgever/kandidaat wordt aangeleverd.

Trainers

Bevoegde en ervaren trainers Nederlands met een zakelijke of bedrijfskundige achtergrond.