De missie en visie van LTC

Taal, communicatie en cultuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Goede communicatie wordt niet alleen bepaald door correct taalgebruik en een ruime woordenschat, maar ook door kennis van cultuur en gebruiken, verwachtingen van de betrokken partijen en omgangsvormen. Alleen als aan deze condities is voldaan, bestaat er kans op communicatie in de vorm van interactie.

Taal = interactie tussen mensen

LTC ziet interactie in de context van het leren van een taal dan ook voornamelijk als een activiteit tussen mensen, hetzij tussen de trainer en de cursist, hetzij tussen cursisten onderling.
Dat wil niet zeggen dat LTC het gebruik van computerondersteund onderwijs en andere elektronische leermiddelen afwijst. Integendeel. LTC biedt als extra ondersteuning E-learningmodules aan.
Echter volgens LTC kunnen dergelijke middelen nooit ingezet worden ter vervanging van de trainer, maar dienen zij slechts ter ondersteuning en optimalisering van het leerproces.
Persoonlijke begeleiding staat bij LTC dan ook hoog in het vaandel.

Resultaatgerichte aanpak

LTC staat verder voor een resultaatgerichte aanpak. Daartoe dient voorafgaand aan een training van iedere (potentiële) cursist de taalbehoefte, taalkennis, vereiste investering in tijd en middelen helder in kaart te worden gebracht via een individueel intakegesprek en taalvaardigheidstoets. LTC brengt voor deze intake, mits in Nijmegen of digitaal afgenomen, nooit kosten in rekening, ook niet als de aanvrager achteraf toch besluit om geen gebruik te maken van de diensten van LTC.

Onze waarden

Bij LTC staan

  • kwaliteit
  • mens- en servicegerichtheid
  • betrouwbaarheid
  • integriteit
  • flexibiliteit

voorop.

Bij het plannen en het uitvoeren van een opdracht wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de cursist(en)/opdrachtgever. Verder dienen de diensten tegen concurrerende tarieven aangeboden te worden.

Onze visie

Het belang van snelle en efficiënte communicatie zal steeds pregnanter worden. In dat kader zult u in de toekomst nog vaker een beroep doen op ons vermogen om snel, efficiënt en maatgericht een oplossing voor uw taal- of communicatieprobleem te bieden. Programma’s als Google Translate en andere automatiseringsprogramma’s zullen steeds beter in staat zijn om uw (ver)taalprobleem snel en soms ook goed te verzachten.
Maar als het aankomt op nuances, emoties en technische of juridische precisie, dan zullen bureaus als LTC nog altijd de beste oplossing bieden.

Service- en mensgericht

Communicatie blijft immers mensenwerk. En mensgericht blijven we. De techniek zal u en ons graag ondersteunen, zodat u zich kunt blijven richten op uw business en wij kunnen blijven doen waar we goed in zijn, namelijk luisteren naar uw vraag en een service- en mensgerichte taaloplossing bieden. Daar kan geen machine tegenop.