Technisch Engels (Technical English)

Bent u monteur of ingenieur en heeft u als techneut geregeld contact met Engelse of Amerikaanssprekende collega’s en klanten?
Moet u instructies in het Engels schrijven of in het Engels rapporteren?
Wordt van u verwacht dat u voorschriften en manuals in het STE oftewel Simplified Technical English opstelt?
Bent u verantwoordelijk voor het onderhoud van diverse apparatuur of equipment en moet u daarbij onderhoudsvoorschriften in het Engels lezen?
Herkent u een of meerdere van bovenstaande situaties en voelt u dat uw Engels tekortschiet? Dan is het tijd om eens serieus te overwegen een cursus Technisch Engels (Technical English) via LTC Nijmegen te volgen.

Doelgroep Technisch Engels (technical English)

Medewerkers van alle afdelingen binnen de organisatie die over technische zaken in het Engels moeten communiceren . De training kan volledig worden afgestemd op uw specifieke technische branche (privéles of groepslessen met max. 8 deelnemers). Onze trainers zijn specialisten op het gebied van taal en hebben daarnaast ook kennis van en affiniteit met techniek.

Cursusdoelstellingen

  • Het uitbreiden van relevant technisch vocabulaire (zowel passief als actief)
  • Het verwerven van een betere technische schrijf-, spreek en/of leesvaardigheid in de Engelse taal.

Inhoud van de technische taaltraining Engels

Afhankelijk van de taalbehoefte kan een keuze gemaakt worden uit de volgende modules:

Module Checking equipment/following instructions
Module Describing controls/facilities/tests
Module Describing features/materials/shapes
Module Explaining what things do/dimensions
Module Tools and equipment
Module Warning signs
Module Suggesting solutions
Module Work tasks
Module Explaining use and function
Module Reporting damage
Module Calculations
Module Describing direction
Module Reading instructions/experimenting
Module Maintenance and repair
Module Safety instructions/accidents
Module Locating parts/describing inventions
Module Simplifed Technical English
Module Engels voor de vliegtuigindustrie
Module Engels voor de auto-industrie
Module Engels voor de installatiebranche

Aanpak

Voorafgaand aan de technische taaltraining Engels vindt een intakegesprek plaats waarin we de doelstelling van de training bespreken.

Tijdens de intake legt de cursist een taaltest af. Op basis van deze resultaten zullen we samen met u het aanvangsniveau en het programma van de technische taaltraining Engels bepalen.

Werkvormen

Privé- of groepslessen, wat u wilt. Ons accent ligt op een persoonlijke en praktische aanpak.

We maken samen met u een keuze uit de diverse werkvormen en studiematerialen. Dit kan varieren van directe instructie tot coöperatief leren. Soms kiezen we voor een online werkvorm. Bij voorkeur behandelen we werk- en brachegerelateerd materiaal dat door de opdrachtgever/kandidaat wordt aangeleverd.

Trainers

Bevoegde en ervaren trainers Engels met kennis van en affiniteit met techniek.