Training conversatie Spaans

Doelgroep

Een training voor iedereen die contacten onderhoudt met Spaanssprekenden en de basis van de Spaanse taal beheerst.

Cursusdoelstellingen

  • Het wegnemen van een eventuele spreekangst en het vertrouwd raken met het communiceren in het Spaans
  • Het uitbreiden van relevant vocabulaire (zowel passief als actief)
  • Het verwerven van kennis omtrent gebruiken en cultuur in het Spaanstalige land waar men zakelijke betrekkingen mee heeft.

Inhoud taaltraining conversatie Spaans

Afhankelijk van de taalbehoefte kan een keuze worden gemaakt uit de volgende modules:

Module basiscursus Spaans
Module algemene conversatie en conversatie Spaans
Module onderhandelen (verkoopgesprekken)
Module wervings- en selectiegesprekken
Module vergaderen en voorzitten
Module discussiëren over politieke/economische kwesties
Module discussiëren over maatschappelijk actuele onderwerpen
Module discussiëren over branche of beroepsspecifieke onderwerpen (inbreng beroepsspecifiek materiaal van cursisten wordt gestimuleerd)
Module voorbereiden van de eigen presentatie in de vreemde taal
Module het rondleiden van bezoekers op de eigen werkplek ( deze training kan alleen in-company bij de opdrachtgever worden verzorgd)
Module opfriscursus grammatica in zakelijke context
Module zakelijke telefoongesprekken in het Spaans

Aanpak

Voorafgaand aan de training zakelijk Spaans vindt een intakegesprek plaats waarin we de doelstelling van de training bespreken. Tijdens de intake legt de cursist een taaltest af, op basis van deze resultaten zullen we samen met u het aanvangsniveau en het programma van de zakelijke taaltraining Spaans bepalen.

Werkvormen

Privé- of groepslessen, wat u wilt. Ons accent ligt op een persoonlijke en praktische aanpak.

We maken samen met u een keuze uit de diverse werkvormen en studiematerialen. Dit kan variëren van directe instructie tot coöperatief leren. Soms kiezen we voor een online werkvorm. Bij voorkeur behandelen we werk- en branchegerelateerd materiaal dat door de opdrachtgever/kandidaat wordt aangeleverd.

Trainers

Bevoegde en ervaren trainers Spaans met een zakelijke of bedrijfskundige achtergrond.