Basiscursus schrijfvaardigheid Nederlands

Doelgroep

Medewerkers van alle afdelingen binnen de organisatie die in het kader van hun functie geregeld in het Nederlands moeten schrijven en hier problemen bij ondervinden.

Groepsgrootte

Privélessen of groepslessen met max. 8 deelnemers per groep.

Cursusdoelstellingen basiscursus schrijfvaardigheid Nederlands

Het kunnen toepassen van de algemene basisgrammaticaregels en het verbeteren van de (algemene) schrijfvaardigheid in het Nederlands.

Inhoud

Op basis van de taalbehoefte van de cursist(en) worden de volgende modules aangeboden of kan hieruit een keuze worden gemaakt:

Vorming van de werkwoordstijden en het gebruik ervan
Spelling
Interpunctie
Gebruik van de lijdende en bedrijvende vorm
Variatie en het gebruik van synoniemen
Basiscursus zakelijke correspondentie, inclusief aandacht voor lay-out
Stijl, zakelijk of informeel en veel gemaakte stijlfouten
Het gebruik van verbindingswoorden tussen zinnen en alinea’s en het creëren van samenhang
Het schrijven van eenvoudige bedieningsvoorschriften
Het opstellen van eenvoudige notulen
Helder en eenduidig formuleren
Schrijven voor een bepaalde doelgroep (introductie).

Aanpak

Voorafgaand aan de training vindt een intakegesprek plaats waarin we de doelstelling van de training bespreken. Tijdens de intake legt de cursist een taaltest af. Op basis van deze resultaten zullen we samen met u het aanvangsniveau en het programma van de taaltraining Nederlands bepalen.

Werkvormen

Privé- of groepslessen, wat u wilt. Ons accent ligt op een persoonlijke en praktische aanpak.

We maken samen met u een keuze uit de diverse werkvormen en studiematerialen. Dit kan variëren van directe instructie tot coöperatief leren. Soms kiezen we voor een online werkvorm. Bij voorkeur behandelen we werk- en branchegerelateerd materiaal dat door de opdrachtgever/kandidaat wordt aangeleverd.

Trainers

Bevoegde en ervaren trainers Nederlands met een zakelijke of bedrijfskundige achtergrond.