Technisch Frans (Français technique)

Heeft u geregeld telefonisch of per e-mail contact met Franssprekende collega’s over technische kwesties, bijvoorbeeld een storing of bij een vraag over een installatie en voelt u zich dan onzeker?
Komt u als techneut regelmatig in Frankrijk of Franssprekende landen?
Kost het u veel moeite om uw Franssprekende collega uit te leggen hoe hij een storing moet verhelpen of hoe hij het onderhoud aan een bepaalde machine of transformator moet verrichten?
Heeft u moeite met het lezen en begrijpen van Franstalige bedieningsvoorschriften?
Herkent u een of meerdere van bovenstaande situaties? Dan is het misschien tijd dat u een training Technisch Frans via LTC Nijmegen gaan volgen. U kunt kiezen uit diverse modules.

Doelgroep van de cursus le français technique

Medewerkers van alle afdelingen binnen de organisatie die beroepsmatig in een technische context contacten onderhouden met Franssprekenden.

Cursusdoelstellingen

  • Het uitbreiden van relevant beroepsgericht zakelijk en/of technisch vocabulaire (zowel passief als actief)
  • Het verwerven van een betere schrijf-, spreek-, luister- en/of leesvaardigheid in het Frans.
  • Bekend raken met gepaste omgangsvormen in relatie tot (zakelijke) contacten met Fransen en Franstaligen.

Inhoud van de technische taaltraining Frans

Afhankelijk van de taalbehoefte kan een keuze gemaakt worden uit de volgende modules:

Module Geven van bedieningsinstructies
Module Lezen en begrijpen van instructies
Module Lezen en begrijpen van bedieningsvoorschriften
Module Geven en begrijpen van onderhoudsinstructies
Module Lezen en begrijpen van onderhoudsinstructies
Module Lezen en begrijpen van veiligheidsinstructies
Module Plaatsen van en informeren naar bestellingen

 Aanpak

Voorafgaand aan de technische taaltraining Frans vindt een intakegesprek plaats waarin we de doelstelling van de training bespreken.

Tijdens de intake legt de cursist een taaltest af. Op basis van deze resultaten zullen we samen met u het aanvangsniveau en het programma van de technische taaltraining Frans bepalen.

Werkvormen

Privé- of groepslessen, wat u wilt. Ons accent ligt op een persoonlijke en praktische aanpak.

We maken samen met u een keuze uit de diverse werkvormen en studiematerialen. Dit kan variëren van directe instructie tot coöperatief leren. Soms kiezen we voor een online werkvorm. Bij voorkeur behandelen we werk- en branchegerelateerd materiaal dat door de opdrachtgever/kandidaat wordt aangeleverd.

Trainers

Bevoegde en ervaren trainers Frans met kennis van en affiniteit met techniek.