Zakelijk Italiaans

Doelgroep training zakelijk Italiaans

Een training voor iedereen die zakelijke contacten onderhoudt met Italiaanssprekenden en de basis van de Italiaanse taal beheerst.

Cursusdoelstellingen

  • Het uitbreiden van relevant zakelijk vocabulaire (zowel passief als actief)
  • Het verwerven van een betere schrijf-, spreek-, luister- en/of leesvaardigheid in het zakelijk Italiaans
  • Bekend raken met gepaste omgangsvormen in relatie tot (zakelijke) contacten met Italiaanssprekenden

Inhoud van zakelijk Italiaans

Afhankelijk van de taalbehoefte kan een keuze worden gemaakt uit de volgende modules:

Module Zakelijke correspondentie
Module Zakelijke conversatie
Module  Rapporteren (op basis van materiaal dat door de cursisten voorafgaand aan de training is ingeleverd)
Module Telefoneren in het Italiaans

Aanpak

Voorafgaand aan de training zakelijk Italiaans vindt een intakegesprek plaats waarin we de doelstelling van de training bespreken. Tijdens de intake legt de cursist een taaltest af, op basis van deze resultaten zullen we samen met u het aanvangsniveau en het programma van de zakelijke taaltraining Italiaans bepalen.

Werkvormen

Privé- of groepslessen, wat u wilt. Ons accent ligt op een persoonlijke en praktische aanpak.

We maken samen met u een keuze uit de diverse werkvormen en studiematerialen. Dit kan variëren van directe instructie tot coöperatief leren. Soms kiezen we voor een online werkvorm. Bij voorkeur behandelen we werk- en branchegerelateerd materiaal dat door de opdrachtgever/kandidaat wordt aangeleverd.

Trainers

Bevoegde en ervaren trainers Italiaans met een zakelijke of bedrijfskundige achtergrond.