Nieuwe spelling Nederlands

(‘Van nieuwe spelling en updaten moet u immers alles weten’……..)

Met ingang van augustus 2006 is de spelling van de Nederlandse taal aangepast.
Hierop inspelend biedt LTC/Language Training Centre BV (Nijmegen) u de mogelijkheid om een compacte Workshop Nieuwe Spelling Nederlands te volgen.

Voor wie is deze compacte workshop bedoeld? 

Voor iedereen die snel vertrouwd wil raken met de laatste spellingwijzigingen en daarnaast behoefte heeft aan een korte opfriscursus van de Nederlandse spellingregels.

Wat kunt u verwachten?

In deze 6 uur durende workshop wordt u geïnformeerd over de meest belangrijke spellingregels en wijzigingen zoals deze per 1 augustus 2006 zijn ingevoerd.
De aangeboden theorie wordt direct vertaald naar een praktijkgericht oefenprogramma. Om misverstanden te voorkomen: de workshop volgt de spelling van het Groene Boekje.

Hoofdpunten in het programma:

opvallende veranderingen in de spellingregels:
gebruik tussen-n of tussen-s
liggend streepje en bastaardwoorden
het wel of niet aaneenschrijven van woorden
voor- en achtervoegsels
gebruik van hoofdletters en leestekens
afkortingen

veel voorkomende struikelblokken:

de d’s en t’s bij de werkwoordsvormen
Engelse werkwoorden in de Nederlandse taal
gebruik van hun/hen/ze

informatie over praktische naslagwerken

Aanmelding:
U kunt zich voor de workshop opgeven door bijgaand inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend in te sturen. U ontvangt na uw aanmelding een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving.

Lesdata en locatie (open inschrijving):

De workshop kan op uw eigen agenda afgestemd worden en wordt gegeven bij LTC te Nijmegen in de vorm van een ééndaagse training van 6 uur of verdeeld over twee dagdelen van 3 uur.

In-companytraining

Deze workshop kunnen wij ook in-company voor u verzorgen. Voor meer informatie over onze in-companytrainingen kunt u contact opnemen met een van de coördinatoren van LTC te Nijmegen, mevrouw Pheiffer of de heer Loosveld (tel. 024-3237349).

Aanmelding svoorwaarden

Zie bijgevoegd inschrijfformulier. Inschrijving geschiedt op basis van volgorde van aanmelding. In geval van te veel aanmeldingen, ontvangt u hiervan bericht. U krijgt dan de keuze uw aanmelding te handhaven tot een later moment of uw aanmelding te annuleren.

Kosten

€ 350,- per persoon excl. BTW, incl. lesmaterialen, koffie, thee en lunch
In het geval de workshop bij u in-company moet plaatsvinden, worden er reiskosten in rekening gebracht.

 


 

Betaling
Uiterlijk één week voor aanvang van de workshop onder vermelding van het factuurnummer. De factuur wordt u voorafgaand aan de workshop toegestuurd.

Op alle leveringen en diensten van LTC BV zijn de leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland onder depotnummer 711. Een exemplaar van deze voorwaarden kan u op verzoek worden toegezonden.


 

Alternatief aanbod

Heeft u of een van uw medewerkers behoefte aan een basiscursus spelling en/of schrijfvaardigheid of bent u geïnteresseerd in ons trainingsaanbod in andere talen, neem dan contact op met LTC.

Maatwerktrainingen Nederlands

Heeft u belangstelling voor een maatwerktraining Nederlands, vraag dan geheel vrijblijvend een intakegesprek en intaketest aan. Aan de intakeprocedure zijn geen kosten verbonden.
Bij een maatwerktraining kunt u denken aan een training waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan uw probleemgebieden. Dit kan zijn het schrijven van rapporten, beleidsnota’s of instructies of wellicht het geven van presentaties of overtuigend spreken.