LTC heeft NRTO-keurmerk behaald!

04-12-17 Webmaster 0 comment

LTC heeft het NRTO-keurmerk behaald! En daar zijn we natuurlijk reuze trots op! Maar wat is de NRTO, en wat zegt dat, zo’n keurmerk?

NRTO

NRTO staat voor Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Dit is de branchevereniging voor trainen en opleiden.

De NRTO geeft ook een keurmerk uit. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Dit wordt getoetst door een externe certificerende instelling.

Een aanbieder met het NRTO-keurmerk is transparant over producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en meet de klanttevredenheid.

NRTO-keurmerk

NRTO-keurmerkDe NRTO heeft in 2016 het NRTO-keurmerk ingevoerd. Alle leden van de NRTO moeten voldoen aan eisen die opgenomen zijn in een checklist.

Kwaliteit is een belangrijk aspect voor leden van de NRTO. Ze willen zich hier graag mee onderscheiden van niet-leden. Leden zijn al verplicht zich te conformeren aan de basiskwaliteit (hanteren en publiceren gedragscodes en algemene voorwaarden). Ze worden daar via het keurmerk ook daadwerkelijk op getoetst. Kritische inkopers van opleidingen wegen dit aspect mee bij hun keuze voor een opleider.

Om kwaliteit vorm te geven op basis van de missie en visie van de NRTO is ervoor gekozen de kwaliteitseisen uit te werken tot een set die voor alle leden van de NRTO van belang is. Voor alle leden: van klassieke opleider tot (online) ontwikkelaars en examen- en valideringsinstituten.

Samengevat: een lid van de NRTO:

  • is transparant over zijn product of dienst
  • is helder over de leeruitkomsten van opleidingen en trainingen
  • zet deskundige docenten, trainers en adviseurs in
  • investeert in de deskundigheid van zijn personeel
  • heeft een klachtenprocedure
  • streeft naar continue verbetering
  • meet de klanttevredenheid
  • komt gemaakte afspraken na

LTC

LTC conformeert zich van harte aan deze kwaliteitseisen. We voeren dan ook met trots het NRTO-keurmerk. Klanten kunnen hierdoor vertrouwen op een dienstverlening van een gegarandeerde, onafhankelijk getoetste hoge kwaliteit. Zie ook de pagina over Erkenningen en certificaten.