CEFR/ERK niveaus

Het Common European Framework of Reference (CEFR) hanteert een Europese schaal van taalvaardigheid in 6 uiteenlopende niveaus voor de beheersing van vaardigheden zoals luisteren, spreken en schrijven. Taalniveau A1 is hierbij het laagste niveau, C2 het hoogste.

De taalvaardigheid wordt beoordeeld volgens het CEFR/ERK.

 

Beschrijving CEFR / ERK niveaus