Cedeo gecertificeerd

LTC is sinds 1993 Cedeo-erkend voor maatwerk bedrijfsopleidingen.

CEDEO ERKENNING
Om de markt inzicht te geven in de kwaliteit van opleidingsinstituten voert CEDEO klanttevredenheidsonderzoeken uit. Het meest recente CEDEO-onderzoek laat het volgende zien (uittreksel meest recente CEDEO rapport):

Criteria
Om in aanmerking te komen voor erkenning stelt CEDEO duidelijke eisen in de vorm van kwantitatieve en kwalitatieve criteria.

Kwantitatieve criteria ter borging van de continuiteit:

Het opleidingsinstituut heeft meer dan een opdrachtgever;
Het opleidingsinstituut heeft minimaal drie jaar bedrijfsopleiding ontwikkeld en uitgevoerd;
Het opleidingsinstituut heeft een minimum jaaromzet van 250.000 euro over de afgelopen twee jaar.
Kwalitatieve criteria:

Het instituut moet kunnen aangeven op welke wijze zij opleidingen ontwikkelt;
Het instituut heeft op een bedrijfsgerichte wijze, door middel van opleidingen, bij meerdere organisaties positieve resultaten geboekt. Of dit zo is, wordt gemeten aan de hand van een Klanttevredenheidsonderzoek, waarvan u hierna de resultaten aantreft;
Het opleidingsinstituut moet in haar handelen aantoonbaar bedrijfsgericht zijn.
MEEST RECENTE KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK LTC Maatwerkopleidingen:

 

MEEST RECENTE KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK LTC Maatwerkopleidingen:

Score tevredenheid zeer ontevreden ontevreden noch ontevreden/
noch tevreden
tevreden zeer tevreden
Voortraject
70%
30%
Opleidingsprogramma
40%
60%
Uitvoering
30%
70%
Opleiders1
50%
40%
Lesmateriaal 2
70%
10%
Accommodatie 3
20%
20%
Natraject4
80%
10%
Organisatie en administratie
70%
30%
Relatiebeheer5
40%
20%
Prijs/kwaliteitsverhouding
50%
50%
Tevredenheid opleiding totaal
40%
60%

 

1: Eén referent heeft geen zicht op de trainers
2: Twee referenten hebben geen zicht op het trainingsmateriaal.
3: Zestig procent van de referenten hebben geen zicht op de accommodatie omdat de lessen incompany hebben plaatsgevonden.
4: Eén referent heeft geen zicht op het natraject.
5: Vier referenten hebben geen zicht op het relatiebeheer

Toelichting op de antwoorden die bij elk item gegeven zijn:

Voortraject
Alle referenten (100%) zijn tevreden tot zeer tevreden over het voortraject. Het merendeel heeft gekozen voor LTC op basis van eerdere positieve ervaringen. Het plezierige contact, de klantvriendelijkheid en flexibiliteit ten aanzien van data waren hierbij van doorslaggevend belang. In het voortraject wordt altijd een intakegesprek met de cursist gehouden.

Het niveau wordt vastgesteld met behulp van een toets. De opdrachtgever krijgt een verslag van LTC in de vorm van een aanbieding. Hierin is opgenomen een opleidingsvoorstel, de duur van de cursus en de kosten. Het opleidingsvoorstel is gekoppeld aan het doel dat de cursist wil bereiken of het bedrijfsdoel dat is aangegeven door de opdrachtgever.

Is er sprake van een groepscursus dan wordt aangegeven welke cursisten wel of niet bij elkaar in de groep geplaatst kunnen worden.

Opleidingsprogramma
Het opleidingsprogramma dat LTC aanbiedt is naar volle tevredenheid van de opdrachtgevers vastgesteld. “Erg zorgvuldig, erg goed opgezet en tot in detail uitgewerkt” en “Goed, degelijk, ze komen na wat ze beloven” zijn enkele reacties. De wensen van de organisatie worden verwerkt in het opleidingsprogramma. Hierin is opgenomen: doel, literatuur, lesopzet, docent, toets, tussentijdse rapportage, lesdagen en duur van de cursus. De deelnemers krijgen zelf ook een afschrift van het opleidingsprogramma en een verslag van de intake.

Uitvoering
Alle geïnterviewden zijn tevreden tot zeer tevreden over de uitvoering van de cursus. De uitvoering beantwoordde in alle gevallen aan de verwachtingen. “We hadden er vertrouwen in, kenden de docent. LTC heeft de verwachtingen waargemaakt, het was echt maatwerk”, “Ze zijn zeer flexibel en kwalitatief goed” en “Het was zeer gedegen, we hebben nog nooit meegemaakt dat het niet aan de verwachtingen voldeed” zijn enkele reacties.

De cursussen hebben een sterk praktijkaccent. De deelnemers mogen zelf bepalen wat ze willen behandelen en er wordt met materiaal gewerkt van het betreffende bedrijf. Vakbladen, rapportages en de terminologie van het bedrijf worden verwerkt in de cursus. In meerdere gevallen namen docenten het initiatief voor een rondleiding in de vreemde taal op de afdeling van de cursist. In een beginnerscursus was de praktijk vrij beperkt. Dit was ook de wens van de opdrachtgever.

LTC evalueert tussentijds met de deelnemers. Hier wordt een verslag van gemaakt voor de opdrachtgever. Er was volgens de opdrachtgevers geen aanleiding voor bijstelling van het programma. De trainingen zijn veelal individueel opgezet. Er worden veel gesprekken gevoerd, er vindt kennisoverdracht plaats, de cursisten houden presentaties, verzorgen rondleidingen. Er wordt tevens gebruik gemaakt van software en audiovisuele middelen. Als de deelnemers 1 x per week les hebben, worden thuisopdrachten meegegeven.

Opleiders
Over de opleiders van LTC zijn alle referenten tevreden tot zeer tevreden. Enkele veelzeggende citaten van opdrachtgevers: “Professioneel, vriendelijk en methodisch sterk” en “Plezierige manier van werken, weinig vragen die ze niet kunnen beantwoorden”. De opleiders zijn inhoudelijk goed op de hoogte, presenteren de stof op een duidelijke manier en staan dicht bij de cursisten. Ze gaan goed in op de zwakke plekken van de deelnemers. Deze zijn dan ook enthousiast over de docenten en de verkregen begeleiding.
Lesmateriaal
Referenten zijn tevreden tot zeer tevreden over het lesmateriaal dat door LTC wordt gebruikt. Het is zeer divers, aangepast aan de behoefte van de cursist. Er wordt gewerkt met algemene en specifieke cursusboeken, kranten, tijdschriften en eigen materiaal van de deelnemers. LTC geeft in zijn rapportage aan welke boeken er zijn gebruikt. De referenten hebben er een positieve indruk van. “Het is goed herkenbaar, leerzaam en het wordt duidelijk uitgelegd”‘ aldus een referent. “Het materiaal is prima; het ziet er goed uit en je kunt er dingen in nazoeken”. “Het was echt op maat, precies wat ik nodig had”.

De aansluiting op het niveau van de cursisten wordt bevorderd door de intake. De scores van de deelnemers bepalen het instapniveau.

Accommodatie
De referenten die er gebruik hebben gemaakt van de accommodatie van het LTC zijn hier zeer tevreden over. “Wij hebben bewust voor gekozen om de cursus daar te doen, omdat het meer afstand geeft voor de cursist. De locatie is goed bereikbaar en ziet er mooi en netjes uit. Er wordt gewerkt met moderne apparatuur. Het is een mooi, statig gebouw.”

Tevredenheid opleiding totaal
Alle referenten zij tevreden; de meerderheid is zelfs zeer tevreden. “Qua flexibiliteit vind ik ze er heel erg uitspringen; ik kan op de LTC-vestiging in Nijmegen lessen volgen of op ons eigen kantoor.” “Je hebt een persoonlijke taalcoach.” Alle referenten bevestigen volmondig dat ze LTC zouden aanbevelen aan anderen.

(bron: Cedeo/Den Haag).